KURUMSAL

ANA SAYFA > Kurumsal

Asımın Nesli Gençlik Eğitim Derneği

BAŞKANIN MESAJI

Gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde yetişmesi için; “Eğitim, Sosyal ve Kültürel” alanlarda yapılacak faaliyetler ile insanlığın bilgi, görgü ve eğitimine katkı sağlayıp; medeniyetimizin yeniden ihyası ve inşasını görev bilen manevi değerlerle yetişen ve milli bir duruş sergileyen, şuurlu, ahlaklı, bilgili, sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirmektir.

Ümmeti Muhammed, Evlâdı Fatihân şuurunda bir gençlik. Okuyan – yazan, düşünen, sadakat ve ahlakı ilim ile birleştiren, adaletle yoğuran, ilkeli, inançlı, Kur’an, tefsir, hadis, akait, gibi ilmi konularda bilgi birikimine sahip, vatan, millet, ülke, bayrak aşkı her şeyden önce gelen, atalarından devraldığı kadim, köklü, kutlu emaneti yaşatmaya ve geliştirmeye yeminli, yaşadığı ve yetiştiği toprakların dilinden ve ruhundan anlayan medeniyetlere ev sahipliği yapmış tüm kutsal şehirleri vatanı bilen ve bu topraklarda yetişmiş nice âlimleri, şairleri, düşünürleri, yazarları, okumuş, anlamış, özümsemiş ve bunların yanı sıra yakın tarihimize siyasetteki tutum ve duruşları ile ışık tutmuş yön vermiş devlet büyüklerimizin vizyonuyla yola çıkarak cihanşümul ideali ile tarihe, edebiyata, siyasete, mimariye, şiire, kelama sevdalı; düşünce dünyası geniş, İslam kardeşliği inancıyla üç kıtada hüküm sürmüş kudretli ve adaletli bir tarihin emanetçisi olduğu şuurunu taşıyan bir gençliğin yetiştirilmesidir.

Asım’ın Nesli; Gücünü, tüm dünyaya, gerçek medeniyetin ne olduğunu anlatan başarılarla dolu mazisinden alarak, yaşadığı çağda medeniyetin en mükemmelini icra edip, geleceğe ilerleyecektir.

KURUMSAL

MİSYONUMUZ

 • Gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerine gore yetiştirerek topluma
  kazandırmak.
 • Gençlerimizin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri ve haklanni
  koruyabilmelerini sağlamak.
 • Gençlerimizi milli kültür değerlerine saygılı ve bilgili yetiştirmek.
 • Gençlerimize fert-toplum meselelerini tanima ve çözum arama
  alışkanlığı kazandırmak.
 • Gençlerimizi yaratılış gayesini bilen ibadet yaldızlarıyla bezenen
  kişiler yapabilmek.
 • Gençlerimizin el becerileri ve zihni çalışmasını birleştirerek çok
  yönlü gelişmesini sağlamak.
 • Gençlerimizin boş zamanlarını; kendisine, ailesine ve topluma
  yararlı işlerle değerlendirmelerini saglamak.
 • Gençlerimizi toplumda sivrilen, örnek gösterilen ve inançlarna
  bağlı fertler olarak yetiştirmek.
 • Kim Var? diye soruldugunda; sağına soluna bakmadan “ben
  buradayım!” diyebilen bir gençlik yetiştirmek amacındadır.

TEŞKİLAT

DERNEK TEŞKİLAT YAPIMIZ